MAZOWSZE/0033/19-00

"Opracowanie innowacyjnego systemu składającego się z inteligentnych sensorów mierzących krytyczne parametry taboru kolejowego oraz aplikacji webowej do przetwarzania, monitorowania i analizowania danych za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji"

Termin realizacji:

01.01.2020 - 30.06.2022

Źródła finansowania Projektu:

Wartość projektu: 9 597 625,00 zł
Kwota dofinansowania: 7 952 665,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie do projektu

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2019r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu, w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Więcej ›