POIR.01.01.01-00-0924/17

"Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych"

Źródła finansowania Projektu:

Całowity koszt Projektu: 5 256 274,51 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 5 256 274,51 zł
Przyznane dofinansowanie: 4 070 457,73 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie do projektu

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej ›